Cơ chế giải quyết tranh chấp

Cơ chế giải quyết tranh chấp

   BIGWORKS và Nhà tuyển dụng có trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ xử lý khiếu nại của Ứng viên (người tìm việc) trên trang, có liên quan đến nội dung tin tuyển dụng được đăng tải trên trang

Đầu mối xử lý:

Công ty cổ phần giải pháp HOÀNG HẢI

Xóm Trại, xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Tel: (+84) 8668 765 88

Email: hotro.bigworks@gmail.com

   BIGWORKS tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Do vậy, các thành viên khi đăng tin lên BIGWORKS cần đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến công việc được đăng tải lên trang.

   Trong trường hợp xảy ra sự việc gây mâu thuẫn, tranh chấp, thành viên bao gồm cả nhà tuyển dụng và ứng viên đều cần phải phối hợp với BIGWORKS để xử lý, cung cấp giấy tờ văn bản cần thiết để chứng thực. BIGWORKS có thể cung cấp những thông tin liên quan đến Nhà tuyển dụng và Ứng viên nếu được một trong hai bên đề nghị (đàm bảo rằng thông tin được BIGWORKS cung cấp phải liên quan đến tranh chấp)

   Hai bên sau khi đã giải quyết xong tranh chấp thì cần báo lại cho Ban Quản trị BIGWORKS. Trường hợp Nhà tuyển dụng vi phạm, tranh chấp phát sinh từ phía Nhà tuyển dụng thì BIGWORKS có quyền cảnh cáo, khóa hoặc chuyển tài khoản cho cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. BIGWORKS có thể gỡ và xóa bỏ toàn bộ nội dung tin tuyển dụng vi phạm trên BIGWORKS.

   Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết giữa Nhà tuyển dụng và ứng viên thì một trong hai bên có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mỗi bên.

   Thời gian giải quyết tranh chấp: Tùy thuộc theo mức độ tranh chấp để có thời gian xử lý phù hợp. Tuy nhiên, trường hợp tranh chấp có thể xử lý được trong phạm vi quyền hạn của BIGWORKS, Nhà tuyển dụng và Ứng viên, BIGWORKS cam kết tiếp nhận thông tin và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong thời gian nhanh nhất có thể để đảm bảo mọi hoạt động bình thường của Nhà tuyển dụng và Ứng viên trên trang

Hotline cho nhà tuyển dụng

DỊCH VỤ ĐĂNG TIN 08668 765 88

DỊCH VỤ HEADHUNT 096 7272 563

Hotline cho ứng viên

HỖ TRỢ TÌM VIỆC NHÂN VIÊN 056 22 056 55

HỖ TRỢ TÌM VIỆC CÔNG NHÂN 035 882 0022