TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 30/11/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Hà Nội
 25-30 triệu
 11/12/2020
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận
 02/11/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 03/10/2020
 
 Thỏa thuận
 07/09/2027
 

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  30/11/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Hà Nội
 25-30 triệu  11/12/2020
  TP Hồ Chí Minh
 3-5 triêu  30/11/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  02/11/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  03/10/2020
 
 Thỏa thuận  07/09/2027
 

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 Thỏa thuận
 30/11/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 25-30 triệu
 11/12/2020
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 3-5 triêu
 30/11/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 02/11/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 03/10/2020
 

Nhân viên

 Thỏa thuận
 07/09/2027
 

Nhân viên

 5-7 triệu
 15/09/2020
 

 Tìm kiếm nâng cao

30,549

Việc làm

7,656

Nhà tuyển dụng

5,622

Ứng viên

10,795

Lượt ứng tuyển