TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15-20 triệu
 31/01/2023
  Đồng Nai, Hà Nội
 10-12 triệu
 31/01/2023
  Đồng Nai, Hà Nội
 10-12 triệu
 31/01/2023
  Đồng Nai, Hà Nội
 7-10 triệu
 31/01/2023
  Đồng Nai, Hà Nội
 12-15 triệu
 28/02/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu
 31/12/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu
 31/10/2022
  Hà Nội

 Việc làm mới

 15-20 triệu  31/01/2023
  Đồng Nai, Hà Nội
 10-12 triệu  31/01/2023
  Đồng Nai, Hà Nội
 10-12 triệu  31/01/2023
  Đồng Nai, Hà Nội
 7-10 triệu  31/01/2023
  Đồng Nai, Hà Nội
 12-15 triệu  28/02/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/01/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu  31/12/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu  31/10/2022
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên Phụ trách Phụ tùng

 15-20 triệu
 31/01/2023
  Đồng Nai, Hà Nội

Nhân viễn Kỹ thuật

 10-12 triệu
 31/01/2023
  Đồng Nai, Hà Nội

Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh

 10-12 triệu
 31/01/2023
  Đồng Nai, Hà Nội

Nhân viên Kinh doanh

 7-10 triệu
 31/01/2023
  Đồng Nai, Hà Nội

Trưởng nhóm CNC

 12-15 triệu
 28/02/2023
  Hà Nội

Phiên dịch tiếng Nhật

 Thỏa thuận
 31/01/2023
  Hà Nội

Kỹ sư

 12-15 triệu
 31/12/2022
  Hà Nội

QC Team Leader

 12-15 triệu
 31/10/2022
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

39,555

Việc làm

11,656

Nhà tuyển dụng

8,622

Ứng viên

25,795

Lượt ứng tuyển