TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12-15 triệu
 29/01/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội
 15-20 triệu
 28/02/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh, Hà Nội

 Việc làm mới

 12-15 triệu  29/01/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu  31/12/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2021
  Hà Nội
 15-20 triệu  28/02/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh, Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên IT

 12-15 triệu
 29/01/2022
  Hà Nội

Nhân viên Tư vấn Du học

 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Kỹ sư

 12-15 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

Equipment Engineer

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội

QA Engineer

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội

Kỹ thuật xây dựng cầu đường

 15-20 triệu
 28/02/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh

Nhân viên trắc địa công trình

 15-20 triệu
 28/02/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh

Cán bộ hồ sơ thanh toán (QS)

 15-20 triệu
 28/02/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh, Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển