TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 20-25 triệu
 31/07/2022
  Hà Nội
 7-10 triệu
 25/05/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu
 31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội
 Thỏa thuận
 25/07/2022
  Hà Nội

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  30/09/2022
  Hà Nội
 20-25 triệu  31/07/2022
  Hà Nội
 7-10 triệu  25/05/2022
  Hà Nội
 7-10 triệu  11/05/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu  31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội
 Thỏa thuận  25/07/2022
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Trưởng phòng QC

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội

Phó phòng QC

 20-25 triệu
 31/07/2022
  Hà Nội

TELESALES

 10-12 triệu
 30/09/2022
  TP Hồ Chí Minh

KẾ TOÁN NỘI BỘ

 7-10 triệu
 25/05/2022
  Hà Nội

NV Hỗ trợ pháp lý

 7-10 triệu
 11/05/2022
  Hà Nội

Kế toán tổng hợp

 12-15 triệu
 31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội

Tester

 Thỏa thuận
 25/07/2022
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển