TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15-20 triệu
 29/12/2023
  Hà Nội, Hưng Yên
 10-12 triệu
 29/12/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/11/2023
  Hà Nội
 25-30 triệu
 30/11/2023
  Hà Nội, Hưng Yên
 Thỏa thuận
 30/11/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/10/2023
  Hà Nội
 15-20 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội
 15-20 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu
 15/10/2023
  Hà Nội
 30 triệu trở lên
 30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 15-20 triệu  29/12/2023
  Hà Nội, Hưng Yên
 10-12 triệu  29/12/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/11/2023
  Hà Nội
 25-30 triệu  30/11/2023
  Hà Nội, Hưng Yên
 Thỏa thuận  30/11/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/10/2023
  Hà Nội
 15-20 triệu  31/10/2023
  Hà Nội
 15-20 triệu  31/10/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/10/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu  15/10/2023
  Hà Nội
 30 triệu trở lên  30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Phó phòng QC

 15-20 triệu
 29/12/2023
  Hà Nội, Hưng Yên

Bán hàng kỹ thuật

 10-12 triệu
 29/12/2023
  Hà Nội

Nhân viên QC

 Thỏa thuận
 30/11/2023
  Hà Nội

NAM KẾ TOÁN TRƯỞNG

 25-30 triệu
 30/11/2023
  Hà Nội, Hưng Yên

Hành chính nhân sự

 Thỏa thuận
 30/11/2023
  Hà Nội

QA staff

 Thỏa thuận
 30/10/2023
  Hà Nội

SALES ENGINEER tiếng Nhật

 12-15 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội

Kỹ sư Điện

 15-20 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội

Kỹ sư Cơ khí

 15-20 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội

Trưởng phòng kỹ thuật PE

 20-25 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội

Phiên dịch tiếng Nhật

 Thỏa thuận
 31/10/2023
  Hà Nội

Kỹ sư lập trình CNC

 12-15 triệu
 15/10/2023
  Hà Nội

Account manager công ty truyền thông upto 30 triệu

 30 triệu trở lên
 30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

LỄ TÂN TIẾNG NHẬT N3 $500

 12-15 triệu
 30/09/2023
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển