TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội
 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/05/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/07/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu
 31/10/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/05/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu
 28/02/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 28/02/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

 Việc làm mới

 12-15 triệu  30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 12-15 triệu  28/02/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu  31/10/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/07/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/09/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/05/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/05/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2021
  Hà Nội
 10-12 triệu  15/07/2021
  Hà Nội
 10-12 triệu  15/07/2021
  Hà Nội
 15-20 triệu  30/05/2021
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ sư

 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội

Trưởng phòng QC

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội

Kỹ thuật viên

 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội

NV Kế hoạch sản xuất

 7-10 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

QA Leader

 Thỏa thuận
 31/05/2022
  Hà Nội

Equipment Engineer

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội

Nhân viên QA Staff

 Thỏa thuận
 31/07/2022
  Hà Nội

QC Team Leader

 12-15 triệu
 31/10/2022
  Hà Nội

NV cơ khí

 Thỏa thuận
 30/05/2022
  Hà Nội

Trưởng nhóm CNC

 12-15 triệu
 28/02/2023
  Hà Nội

NV Kinh doanh (SALE)

 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

Nhân viên phòng kinh doanh

 Thỏa thuận
 28/02/2021
  Hà Nội

QA Engineer

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội

Kỹ sư Điện

 12-15 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

39,555

Việc làm

11,656

Nhà tuyển dụng

8,622

Ứng viên

25,795

Lượt ứng tuyển