TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 30 triệu trở lên
 31/12/2019
  Hà Nội
 7-10 triệu
 05/03/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu
 30/09/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 7-10 triệu  30/09/2020
  Hà Nội
 30 triệu trở lên  31/12/2019
  Hà Nội
 7-10 triệu  05/03/2020
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 30 triệu trở lên
 31/12/2019
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 05/03/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 30/09/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

30,549

Việc làm

7,656

Nhà tuyển dụng

5,622

Ứng viên

10,795

Lượt ứng tuyển