Công ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội

Địa chỉ: Lot 7A, Noi Bai Industrial Zone, Quang Tien, Soc Son, Hanoi
Website:

Việc làm đang tuyển dụng

Safety Executive/ Nhân Viên An Toàn

Công ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội

Equipment Engineer

Công ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội

Planning Staff/ Nhân Viên Kế Hoạch

Công ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội

QA Engineer

Công ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội

Plating Engineer ( Kỹ Sư Mạ)

Công ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội

Giới thiệu về công ty

Công ty mới thành lập, sản xuất khuôn nhựa,các sản phẩm về nhựa

Địa chỉ
Lot 7A, Noi Bai Industrial Zone, Quang Tien, Soc Son, Hanoi

Quy mô nhân sự
120 - 150 người

Website