Tìm thấy 109 ứng viên

Điện lạnh, kho bãi

Nguyễn Thanh Hà

Cập nhật: 24/01/2021

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên

Đoàn Tùng Lâm

Cập nhật: 17/01/2021

Kinh nghiệm: 4 năm

Hà Nội

Nhân Viên Telesales

Hà Thị Phượng

Cập nhật: 16/01/2021

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội

Giám đốc

Đặng Trần Nguyên Huy

Cập nhật: 06/01/2021

Kinh nghiệm: trên 5 năm

Hà Nội

Nhân viên

Đỗ Mai Phương

Cập nhật: 06/01/2021

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội

Nhân Viên

Nguyễn Thị Oanh

Cập nhật: 25/11/2020

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội

Nhân Viên

Trần Việt Linh

Cập nhật: 24/11/2020

Kinh nghiệm: 4 năm

Hà Nội

Nhân Viên

Phan Văn Hùng

Cập nhật: 23/11/2020

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội

Nhân Viên

Nguyễn Tiến Dũng

Cập nhật: 23/11/2020

Kinh nghiệm: trên 5 năm

Hà Nội

Nhân Viên

Nguyễn Thị Minh Tuyết

Cập nhật: 23/11/2020

Kinh nghiệm: trên 5 năm

Hà Nội

Nhân Viên

Vũ Thị Thanh Hoa

Cập nhật: 19/11/2020

Kinh nghiệm: trên 5 năm

Hà Nội

Nhân Viên

Bùi Thu Hà

Cập nhật: 19/11/2020

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội

Nhân viên

Trương Minh Vương

Cập nhật: 26/08/2020

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội

Nhân viên

Đỗ Xuân Quang

Cập nhật: 26/08/2020

Kinh nghiệm: trên 5 năm

Hà Nội

Nhân viên

Trần Thị Yến

Cập nhật: 25/08/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Nhân viên

Vũ Văn Quyết

Cập nhật: 25/08/2020

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội

Nhân viên

Lê Minh

Cập nhật: 25/08/2020

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội

Nhân viên

Nguyễn Hồng Giang

Cập nhật: 25/08/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân viên

Nguyễn Thương Trang

Cập nhật: 25/08/2020

Kinh nghiệm: 4 năm

Hà Nội

Nhân viên

Lê Ngọc Cường

Cập nhật: 25/08/2020

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao