Giới thiệu

BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ BIGWORKS

http://kinhtevadautu.vn/cam-chung-hay-pha-san-mua-covid-cua-cac-doanh-nghiep-1121.html?fbclid=IwAR2HuPKVYwThu13mErTH7miCGz225qxgAJqkwX3t0i4LERIQCx2SddmegDI

https://doisongvaphattrien.vn/cam-chung-hay-pha-san-mua-covid-cua-cac-doanh-nghiep-7227.html?fbclid=IwAR0zs0JIzvMtpmpvGvj3dQuXtVMO7fHUF4EtStC6ZHg5vaE-KsvqSChPulQ

Kết nối Doanh nghiệp với Sinh viên trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

http://startup.utt.edu.vn/chuong-trinh-toa-dam-ket-noi-doanh-nghiep-voi-sinh-vien-chuyen-nganh-logistics-va-van-tai-da-phuong-thuc.html

TẬP HUẤN KỸ NĂNG VÒNG 2 - CHUNG KẾT CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CẤP TRƯỜNG

http://startup.utt.edu.vn/tap-huan-ky-nang-vong-2-chung-ket-cuoc-thi-khoi-nghiep-cap-truong.html

http://startup.utt.edu.vn/tap-huan-ky-nang-vong-2-dot-2-chung-ket-cuoc-thi-khoi-nghiep-cap-truong.html

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TALK SHOW THÍCH NGHI ĐỂ PHÁT TRIỂN chia sẽ những cơ hội phát triển sự nghiệp của LĐPT trên truyền hình Quốc phòng Việt nam.

THẾ HỆ SỐ VTV 6: Đi lên từ những thất bại

Remote working xu thế làm việc thời đại 4.0

Hotline cho nhà tuyển dụng

HOTLINE TƯ VẤN CHO NHÀ TUYỂN DỤNG 08668 765 88

HOTLINE TƯ VẤN CHO HEADHUNTER 096 7272 563

Hotline cho ứng viên

HOTLINE TƯ VẤN CHO ỨNG VIÊN 056 22 056 55