TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7-10 triệu
 02/09/2020
  Bắc ninh
 Thỏa thuận
 30/09/2020
  Bắc Giang
 3-5 triêu
 15/09/2020
  Bắc Giang
 7-10 triệu
 30/11/2019
  Hà Nội
 7-10 triệu
 05/09/2020
 
 10-12 triệu
 31/03/2019
  Hà Nội
 10-12 triệu
 24/05/2020
  Hà Nội
 12-15 triệu
 30/08/2020
  An Giang, Long An
 15-20 triệu
 22/07/2020
  Hà Nội
 10-12 triệu
 07/08/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  31/12/2020
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  31/12/2021
  Đà Nẵng
 7-10 triệu  31/12/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Đà Nẵng
 15-20 triệu  28/11/2021
  TP Hồ Chí Minh
 10-12 triệu  29/08/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  26/11/2020
  Hà Nội
 5-7 triệu  15/11/2020
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu  31/12/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/11/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu  05/09/2020
 

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 5-7 triệu
 15/09/2020
 

Nhân viên

 Thỏa thuận
 07/08/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 02/09/2020
  Bắc ninh

Nhân viên

 5-7 triệu
 30/03/2019
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 30/09/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 3-5 triêu
 15/09/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 7-10 triệu
 30/11/2019
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 05/09/2020
 

Nhân viên

 10-12 triệu
 31/03/2019
  Hà Nội

nhân viên

 10-12 triệu
 24/05/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 12-15 triệu
 30/08/2020
  An Giang, Long An

Nhân viên

 15-20 triệu
 22/07/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 10-12 triệu
 07/08/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

30,549

Việc làm

7,656

Nhà tuyển dụng

5,622

Ứng viên

10,795

Lượt ứng tuyển