TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội
 7-10 triệu
 30/10/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/10/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/05/2022
  Hà Nội
 15-20 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu
 31/10/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu
 31/12/2022
  Hà Nội
 15-20 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu
 28/02/2023
  Hà Nội
 15-20 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

 Việc làm mới

 10-12 triệu  30/06/2024
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/05/2024
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/11/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/10/2023
  Hà Nội
 15-20 triệu  31/10/2023
  Hà Nội
 15-20 triệu  31/10/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu  15/10/2023
  Hà Nội
 25-30 triệu  30/09/2023
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

NV XUẤT NHẬP KHẨU

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội

Kỹ sư

 12-15 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

Trưởng phòng QC

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội

QC staff

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội

NV Kế hoạch sản xuất

 7-10 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

Kỹ sư bảo dưỡng

 7-10 triệu
 30/10/2022
  Hà Nội

QA staff

 Thỏa thuận
 30/10/2023
  Hà Nội

QA Leader

 Thỏa thuận
 31/05/2022
  Hà Nội

Equipment Engineer

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội

Kỹ sư Cơ khí

 15-20 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội

QC Team Leader

 12-15 triệu
 31/10/2022
  Hà Nội

Kỹ sư

 12-15 triệu
 31/12/2022
  Hà Nội

Kỹ sư Điện

 15-20 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội

Trưởng nhóm CNC

 12-15 triệu
 28/02/2023
  Hà Nội

Kỹ sư Điện

 15-20 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

Phiên dịch tiếng Nhật

 Thỏa thuận
 31/01/2023
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển