TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15-20 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh
 10-12 triệu
 11/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/08/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận
 30/08/2021
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận
 30/08/2021
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 30/10/2021
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 31/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 31/07/2023
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 07/09/2020
  An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Hà Nội, Thừa Thiên Huế
 10-12 triệu
 31/12/2020
  TP Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 7-10 triệu  31/07/2023
  TP Hồ Chí Minh
 15-20 triệu  31/07/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc
 15-20 triệu  31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh
 10-12 triệu  11/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu  31/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu  30/10/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  30/08/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  30/08/2021
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  30/08/2021
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 20-25 triệu  30/04/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2021
  Hà Nội
 10-12 triệu  29/08/2020
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

TELESALES NHẮC NỢ

 15-20 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh

NV Hỗ trợ pháp lý

 10-12 triệu
 11/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

TELESALES

 10-12 triệu
 30/09/2022
  TP Hồ Chí Minh

TELEMARKETING

TSM
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Đại diện kinh doanh

TSM
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Nhân viên tư vấn và đặt lịch hẹn

 Thỏa thuận
 30/08/2021
  TP Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính – Hợp tác Bệnh viện

 Thỏa thuận
 30/08/2021
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Chăm Sóc Học Viên

 7-10 triệu
 30/09/2022
  Hà Nội

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính – Ngân hàng SCB

 Thỏa thuận
 30/08/2021
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Chăm Sóc Khách Hàng

 7-10 triệu
 30/10/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên Lập Hồ sơ Du học

 12-15 triệu
 31/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Nhân viên Nhắc phí

 7-10 triệu
 31/07/2023
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 12-15 triệu
 07/09/2020
  An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Hà Nội, Thừa Thiên Huế

Nhân viên

 5-7 triệu
 10/09/2020
 

Nhân viên

 10-12 triệu
 31/12/2020
  TP Hồ Chí Minh

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển