Tuyển dụng tiêu điểm

 7-10 triệu
 12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu
 12/11/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 7-10 triệu  12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu  12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu  12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu  12/11/2020
  Hà Nội
 5-7 triệu  10/09/2020
 

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Bartender

 7-10 triệu
 12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 5-7 triệu
 10/09/2020
 

Nhân viên bếp bánh Pizza

 7-10 triệu
 12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 5-7 triệu
 15/09/2020
 

Waiter/Waitress

 7-10 triệu
 12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 5-7 triệu
 12/11/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển