Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 12-15 triệu  31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội
 7-10 triệu  12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu  12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu  12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu  12/11/2020
  Hà Nội
 5-7 triệu  10/09/2020
 

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kế toán tổng hợp

 12-15 triệu
 31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội

Bartender

 7-10 triệu
 12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên bếp bánh Pizza

 7-10 triệu
 12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 5-7 triệu
 10/09/2020
 

Nhân viên

 5-7 triệu
 15/09/2020
 

Waiter/Waitress

 7-10 triệu
 12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 5-7 triệu
 12/11/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

39,555

Việc làm

11,656

Nhà tuyển dụng

8,622

Ứng viên

25,795

Lượt ứng tuyển