Tuyển dụng tiêu điểm

 12-15 triệu
 31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội
 7-10 triệu
 12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh
 15-20 triệu
 31/07/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc
 7-10 triệu
 12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu
 12/11/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 15-20 triệu  31/07/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc
 12-15 triệu  31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội
 7-10 triệu  12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu  12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu  12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu  12/11/2020
  Hà Nội
 5-7 triệu  10/09/2020
 

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kế toán tổng hợp

 12-15 triệu
 31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội

Bartender

 7-10 triệu
 12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên bếp bánh Pizza

 7-10 triệu
 12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 5-7 triệu
 10/09/2020
 

Nhân viên

 5-7 triệu
 15/09/2020
 

NV KINH DOANH TIẾNG NHẬT

 15-20 triệu
 31/07/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc

Waiter/Waitress

 7-10 triệu
 12/06/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 5-7 triệu
 12/11/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển