TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 30 triệu trở lên
 30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 15-20 triệu
 31/07/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc
 10-12 triệu
 29/12/2023
  Hà Nội

 Việc làm mới

 10-12 triệu  29/12/2023
  Hà Nội
 30 triệu trở lên  30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 25-30 triệu  30/09/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu  31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 15-20 triệu  31/07/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

SALES ENGINEER tiếng Nhật

 12-15 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội

Account manager công ty truyền thông upto 30 triệu

 30 triệu trở lên
 30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH $1200

 25-30 triệu
 30/09/2023
  Hà Nội

Sales Logistics

 12-15 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình

NV KINH DOANH TIẾNG NHẬT

 15-20 triệu
 31/07/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc

Bán hàng kỹ thuật

 10-12 triệu
 29/12/2023
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển