TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7-10 triệu
 30/11/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Bến Tre
 Thỏa thuận
 31/03/2021
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu
 31/05/2020
  Hà Nội
 5-7 triệu
 20/04/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu
 29/04/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu
 05/08/2020
  Hà Nội
 15-20 triệu
 31/12/2020
  TP Hồ Chí Minh
 10-12 triệu
 29/08/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 7-10 triệu  30/11/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  31/05/2021
  Hà Nội
 10-12 triệu  30/06/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/03/2021
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 15-20 triệu  31/12/2020
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2021
  Bến Tre
 Thỏa thuận  31/12/2021
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên Telemaketing

 7-10 triệu
 30/11/2021
  TP Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALES)

 Thỏa thuận
 31/05/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Bến Tre

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/03/2021
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 5-7 triệu
 31/05/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 5-7 triệu
 20/04/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 29/04/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 12-15 triệu
 05/08/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 15-20 triệu
 31/12/2020
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 10-12 triệu
 29/08/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển