TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7-10 triệu
 30/11/2021
  TP Hồ Chí Minh
 10-12 triệu
 31/07/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội, Hưng Yên
 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Bến Tre
 Thỏa thuận
 31/03/2021
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu
 20/04/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 10-12 triệu  30/04/2024
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2024
  Hà Nội
 10-12 triệu  31/07/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/09/2022
  Hà Nội, Hưng Yên
 7-10 triệu  30/11/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  31/05/2021
  Hà Nội
 10-12 triệu  30/06/2021
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên Telemaketing

 7-10 triệu
 30/11/2021
  TP Hồ Chí Minh

Content

 10-12 triệu
 31/07/2023
  Hà Nội

Nhân viên Marketing

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội, Hưng Yên

NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALES)

 Thỏa thuận
 31/05/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Bến Tre

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/03/2021
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 5-7 triệu
 20/04/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển