TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 5-7 triệu
 30/12/2020
  Kiên Giang, Sóc Trăng
 30 triệu trở lên
 04/04/2020
 

 Việc làm mới

 30 triệu trở lên  04/04/2020
 
 5-7 triệu  30/12/2020
  Kiên Giang, Sóc Trăng

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 5-7 triệu
 30/12/2020
  Kiên Giang, Sóc Trăng

Nhân viên

 30 triệu trở lên
 04/04/2020
 

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển