TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15-20 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh
 10-12 triệu
 11/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng
 20-25 triệu
 31/08/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận
 31/05/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận
 28/02/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu
 31/07/2023
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 31/08/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu
 29/02/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 25-30 triệu  30/11/2023
  Hà Nội, Hưng Yên
 7-10 triệu  31/07/2023
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  30/09/2022
  Hà Nội
 15-20 triệu  31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh
 20-25 triệu  31/08/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 10-12 triệu  11/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hải Phòng
 Thỏa thuận  31/05/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  28/02/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  10/02/2021
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

TELESALES NHẮC NỢ

 15-20 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh

NV Hỗ trợ pháp lý

 10-12 triệu
 11/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

TELESALES

 10-12 triệu
 30/09/2022
  TP Hồ Chí Minh

Kế toán

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

SUPERVISOR

 20-25 triệu
 31/08/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

 Thỏa thuận
 31/05/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 Thỏa thuận
 28/02/2021
  Hà Nội

Kế Toán Trưởng

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

Nhân viên

 Thỏa thuận
 10/02/2021
  Hà Nội

Nhân viên Nhắc phí

 7-10 triệu
 31/07/2023
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 7-10 triệu
 31/08/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 29/02/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển