TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 15/05/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu
 15/05/2021
  TP Hồ Chí Minh
 10-12 triệu
 30/05/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/07/2019
  Hà Nội
 12-15 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 15-20 triệu
 30/05/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu
 31/08/2020
  Bắc Giang
 Thỏa thuận
 30/05/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 12-15 triệu  30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 10-12 triệu  30/05/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu  15/05/2021
  TP Hồ Chí Minh
 15-20 triệu  30/05/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  15/05/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu  31/08/2020
  Bắc Giang
 Thỏa thuận  31/07/2019
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/05/2020
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên

 Thỏa thuận
 15/05/2021
  Hà Nội

Nhân Viên

 12-15 triệu
 15/05/2021
  TP Hồ Chí Minh

NV điện - tự động hoá

 10-12 triệu
 30/05/2022
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/07/2019
  Hà Nội

Kỹ sư Điện

 12-15 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

Trưởng phòng kỹ thuật

 15-20 triệu
 30/05/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 11/09/2020
  Hòa Bình

Nhân Viên Sản Xuất

 Thỏa thuận
 31/07/2021
  Bắc ninh

Nhân viên

 7-10 triệu
 31/08/2020
  Bắc Giang

Kỹ sư

 Thỏa thuận
 30/05/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/07/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

39,555

Việc làm

11,656

Nhà tuyển dụng

8,622

Ứng viên

25,795

Lượt ứng tuyển