TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7-10 triệu
 10/09/2020
  Hà Nội, Vĩnh Long
 12-15 triệu
 03/09/2020
  Hà Nội
 5-7 triệu
 10/09/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu
 26/11/2020
  Bắc Giang
 12-15 triệu
 07/09/2020
  Hà Nội, Hòa Bình, Lâm Đồng
 7-10 triệu
 02/09/2020
  Bắc ninh

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  31/12/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu  10/09/2020
  Hà Nội, Vĩnh Long
 12-15 triệu  03/09/2020
  Hà Nội
 12-15 triệu  07/09/2020
  An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Hà Nội, Thừa Thiên Huế
 12-15 triệu  07/09/2020
  Hà Nội, Hòa Bình, Lâm Đồng
 12-15 triệu  09/09/2020
  Đà Nẵng, Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 7-10 triệu
 10/09/2020
  Hà Nội, Vĩnh Long

Nhân viên

 5-7 triệu
 15/09/2020
 

Nhân viên

 12-15 triệu
 03/09/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 5-7 triệu
 10/09/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 06/09/2020
 

Nhân viên

 7-10 triệu
 26/11/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 12-15 triệu
 07/09/2020
  Hà Nội, Hòa Bình, Lâm Đồng

Nhân viên

 7-10 triệu
 02/09/2020
  Bắc ninh

Nhân viên

 7-10 triệu
 11/09/2020
  Hòa Bình

 Tìm kiếm nâng cao

30,549

Việc làm

7,656

Nhà tuyển dụng

5,622

Ứng viên

10,795

Lượt ứng tuyển