TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 10-12 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 10/09/2020
  Hà Nội, Vĩnh Long
 12-15 triệu
 03/09/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 10-12 triệu  31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu  11/05/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/05/2021
  Hà Nội
 20-25 triệu  30/04/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  28/02/2021
  TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu  28/02/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2020
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Kon Tum
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

NV Hỗ trợ pháp lý

 7-10 triệu
 11/05/2022
  Hà Nội

TELEMARKETING

TSM
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Đại diện kinh doanh

TSM
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Quản lý kinh doanh

 20-25 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

TELESALES NHẮC NỢ

 10-12 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 7-10 triệu
 11/09/2020
  Hòa Bình

Nhân viên

 7-10 triệu
 10/09/2020
  Hà Nội, Vĩnh Long

Nhân viên

 12-15 triệu
 03/09/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển