TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu
 10/09/2020
  Hà Nội, Vĩnh Long
 12-15 triệu
 03/09/2020
  Hà Nội
 5-7 triệu
 10/09/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu
 26/11/2020
  Bắc Giang
 7-10 triệu
 02/09/2020
  Bắc ninh
 12-15 triệu
 07/09/2020
  Hà Nội, Hòa Bình, Lâm Đồng

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  31/05/2021
  Hà Nội
 20-25 triệu  30/04/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  28/02/2021
  TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu  28/02/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2020
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Kon Tum
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

TELEMARKETING

TSM
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Đại diện kinh doanh

TSM
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Quản lý kinh doanh

 20-25 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 10/09/2020
  Hà Nội, Vĩnh Long

Nhân viên

 12-15 triệu
 03/09/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 5-7 triệu
 10/09/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 5-7 triệu
 15/09/2020
 

Nhân viên

 7-10 triệu
 26/11/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 7-10 triệu
 02/09/2020
  Bắc ninh

Nhân viên

 12-15 triệu
 07/09/2020
  Hà Nội, Hòa Bình, Lâm Đồng

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển