TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 28/02/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 29/03/2021
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/03/2021
  Hà Nội

 Việc làm mới

 7-10 triệu  11/05/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  28/02/2022
  Hà Nội
 10-12 triệu  30/09/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/05/2021
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

NV Hỗ trợ pháp lý

 7-10 triệu
 11/05/2022
  Hà Nội

Đại diện kinh doanh

TSM
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Quản lý kinh doanh

 20-25 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

 Thỏa thuận
 28/02/2022
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 29/03/2021
  TP Hồ Chí Minh

NV Kinh doanh (SALE)

 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALES)

 Thỏa thuận
 31/05/2021
  Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

 10-12 triệu
 30/11/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/03/2021
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển