TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12-15 triệu
 31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội
 20-25 triệu
 30/11/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/05/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu
 20/08/2020
  Bắc Giang, Vĩnh Long
 Thỏa thuận
 30/04/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu
 31/03/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 01/12/2020
  Thái Bình
 Thỏa thuận
 28/02/2021
  Hà Nội

 Việc làm mới

 12-15 triệu  31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội
 15-20 triệu  30/04/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh, Hà Nội
 Thỏa thuận  31/05/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/04/2021
  Hà Nội
 20-25 triệu  30/11/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/12/2020
  Lạng sơn
 Thỏa thuận  28/02/2021
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kế toán tổng hợp

 12-15 triệu
 31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội

Nhân viên

 20-25 triệu
 30/11/2021
  Hà Nội

Nhân Viên

 Thỏa thuận
 31/05/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 20/08/2020
  Bắc Giang, Vĩnh Long

Nhân viên

 Thỏa thuận
 30/04/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 31/03/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 01/12/2020
  Thái Bình

Nhân viên

 Thỏa thuận
 28/02/2021
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển