TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15-20 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh
 15-20 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng
 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu
 15/10/2023
  Hà Nội
 30 triệu trở lên
 30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 15-20 triệu  29/12/2023
  Hà Nội, Hưng Yên
 10-12 triệu  29/12/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/11/2023
  Hà Nội
 25-30 triệu  31/01/2024
  Hà Nội, Hưng Yên
 15-20 triệu  31/10/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/10/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu  15/10/2023
  Hà Nội
 30 triệu trở lên  30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 25-30 triệu  30/09/2023
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

TELESALES NHẮC NỢ

 15-20 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh

Trưởng phòng QC

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội

Kỹ sư Cơ khí

 15-20 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội

Đại diện kinh doanh

TSM
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Quản lý kinh doanh

 20-25 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

NV Kinh doanh (SALE)

 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

Kế Toán Trưởng

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

Kỹ sư lập trình CNC

 12-15 triệu
 15/10/2023
  Hà Nội

Account manager công ty truyền thông upto 30 triệu

 30 triệu trở lên
 30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH $1200

 25-30 triệu
 30/09/2023
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển