Tuyển dụng tiêu điểm

 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng
 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  30/09/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hải Phòng
 20-25 triệu  30/04/2021
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Đại diện kinh doanh

TSM
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Quản lý kinh doanh

 20-25 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

Trưởng phòng QC

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội

NV Kinh doanh (SALE)

 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

Kế Toán Trưởng

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển