Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng
 30 triệu trở lên
 30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 10-12 triệu
 30/06/2021
  Hà Nội

 Việc làm mới

 30 triệu trở lên  30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hải Phòng
 12-15 triệu  30/07/2021
  Hà Nội
 10-12 triệu  30/06/2021
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

Account manager công ty truyền thông upto 30 triệu

 30 triệu trở lên
 30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Nhân viên Seo

 12-15 triệu
 30/07/2021
  Hà Nội

NV MARKETING

 10-12 triệu
 30/06/2021
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển