TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội
 7-10 triệu
 25/05/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu
 31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/05/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 01/05/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 10/04/2021
  Long An

 Việc làm mới

 12-15 triệu  30/06/2023
  Hà Nội
 10-12 triệu  31/05/2024
  Hà Nội
 25-30 triệu  31/01/2024
  Hà Nội, Hưng Yên
 Thỏa thuận  29/12/2023
  Hà Nội
 10-12 triệu  15/06/2023
  Hưng Yên
 7-10 triệu  31/05/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/09/2022
  Hà Nội
 7-10 triệu  25/05/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu  31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội
 7-10 triệu  30/04/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

NV XUẤT NHẬP KHẨU

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội

Kế toán

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội

KẾ TOÁN NỘI BỘ

 7-10 triệu
 25/05/2022
  Hà Nội

Kế toán tổng hợp

 12-15 triệu
 31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội

Kế Toán Trưởng

 Thỏa thuận
 31/10/2021
  Hải Phòng

Quản lý kinh doanh

 20-25 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

 Thỏa thuận
 31/05/2021
  TP Hồ Chí Minh

Kế toán thanh toán

 7-10 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 01/05/2021
  Hà Nội

Kế Toán Trưởng

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

Nhân viên

 Thỏa thuận
 10/04/2021
  Long An

Nhân viên Xuất nhập khẩu

 10-12 triệu
 15/06/2023
  Hưng Yên

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 Thỏa thuận
 06/05/2023
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển