TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội
 7-10 triệu
 25/05/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu
 31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/05/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận
 01/05/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 10/04/2021
  Long An
 Thỏa thuận
 09/06/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu
 30/09/2020
  Bắc Giang

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  30/09/2022
  Hà Nội
 7-10 triệu  25/05/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu  31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội
 7-10 triệu  30/04/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/05/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  10/04/2021
  Long An
 Thỏa thuận  01/05/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  09/06/2021
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

NV XUẤT NHẬP KHẨU

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội

KẾ TOÁN NỘI BỘ

 7-10 triệu
 25/05/2022
  Hà Nội

Kế toán tổng hợp

 12-15 triệu
 31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội

Kế toán

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội

Kế Toán Trưởng

 Thỏa thuận
 31/10/2021
  Hải Phòng

Quản lý kinh doanh

 20-25 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

 Thỏa thuận
 31/05/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 Thỏa thuận
 01/05/2021
  Hà Nội

Kế toán thanh toán

 7-10 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

Kế Toán Trưởng

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

Nhân viên

 Thỏa thuận
 10/04/2021
  Long An

Nhân viên

 Thỏa thuận
 09/06/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 30/09/2020
  Bắc Giang

Nhân Viên

 Thỏa thuận
 30/04/2021
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

39,555

Việc làm

11,656

Nhà tuyển dụng

8,622

Ứng viên

25,795

Lượt ứng tuyển