Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 29/04/2021
  TP Hồ Chí Minh
 20-25 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng
 12-15 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình

 Việc làm mới

 12-15 triệu  31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 20-25 triệu  31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng
 10-12 triệu  15/06/2023
  Hưng Yên
 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  29/04/2021
  TP Hồ Chí Minh

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

NV XUẤT NHẬP KHẨU

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 29/04/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên Xuất nhập khẩu

 10-12 triệu
 15/06/2023
  Hưng Yên

Trưởng Nhóm & Chuyên Viên Sell Agents

 20-25 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng

Sales Logistics

 12-15 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển