TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15-20 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội
 15-20 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 15-20 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 15-20 triệu
 29/12/2023
  Hà Nội, Hưng Yên
 15-20 triệu
 30/08/2024
  Hà Nội
 10-12 triệu
 30/06/2024
  Hà Nội

 Việc làm mới

 15-20 triệu  30/08/2024
  Hà Nội
 10-12 triệu  30/06/2024
  Hà Nội
 15-20 triệu  29/12/2023
  Hà Nội, Hưng Yên
 15-20 triệu  31/10/2023
  Hà Nội
 15-20 triệu  30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 15-20 triệu  30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ sư Điện

 15-20 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội

Kỹ sư Điện

 15-20 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

Kỹ sư Cơ khí

 15-20 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

Phó phòng QC

 15-20 triệu
 29/12/2023
  Hà Nội, Hưng Yên

Thiết kế cơ khí

 15-20 triệu
 30/08/2024
  Hà Nội

QC STAFF

 10-12 triệu
 30/06/2024
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển