TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 30/10/2023
  Hà Nội
 15-20 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu
 15/10/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu
 30/04/2024
  Hà Nội
 15-20 triệu
 29/12/2023
  Hà Nội, Hưng Yên
 Thỏa thuận
 30/11/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/05/2024
  Hà Nội
 10-12 triệu
 30/06/2024
  Hà Nội
 20-25 triệu
 31/05/2024
  Hà Nội

 Việc làm mới

 10-12 triệu  30/06/2024
  Hà Nội
 20-25 triệu  31/05/2024
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2024
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/05/2024
  Hà Nội
 15-20 triệu  29/12/2023
  Hà Nội, Hưng Yên
 Thỏa thuận  30/11/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/10/2023
  Hà Nội
 15-20 triệu  31/10/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu  15/10/2023
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

QA staff

 Thỏa thuận
 30/10/2023
  Hà Nội

Kỹ sư Cơ khí

 15-20 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội

Kỹ sư lập trình CNC

 12-15 triệu
 15/10/2023
  Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

 12-15 triệu
 30/04/2024
  Hà Nội

Trưởng phòng kỹ thuật PE

 20-25 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội

Phó phòng QC

 15-20 triệu
 29/12/2023
  Hà Nội, Hưng Yên

Nhân viên QC

 Thỏa thuận
 30/11/2023
  Hà Nội

Kỹ sư CNC

 Thỏa thuận
 31/05/2024
  Hà Nội

QC STAFF

 10-12 triệu
 30/06/2024
  Hà Nội

TRƯỞNG PHÒNG QA

 20-25 triệu
 31/05/2024
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển