TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15-20 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 15-20 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 10-12 triệu
 31/07/2023
  Vĩnh Phúc
 15-20 triệu
 29/12/2023
  Hà Nội, Hưng Yên
 10-12 triệu
 31/07/2023
  Vĩnh Phúc

 Việc làm mới

 10-12 triệu  31/05/2024
  Hà Nội
 15-20 triệu  29/12/2023
  Hà Nội, Hưng Yên
 10-12 triệu  31/07/2023
  Vĩnh Phúc
 10-12 triệu  31/07/2023
  Vĩnh Phúc
 15-20 triệu  30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 15-20 triệu  30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ sư Điện

 15-20 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

Kỹ sư Cơ khí

 15-20 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH

 10-12 triệu
 31/07/2023
  Vĩnh Phúc

Trưởng phòng kỹ thuật PE

 20-25 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội

Phó phòng QC

 15-20 triệu
 29/12/2023
  Hà Nội, Hưng Yên

TRƯỞNG NHÓM ĐÓNG GÓI

 10-12 triệu
 31/07/2023
  Vĩnh Phúc

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển