Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10-12 triệu  30/05/2022
  Hà Nội
 10-12 triệu  30/06/2021
  Hà Nội, Phú Thọ
 12-15 triệu  09/09/2020
  Đà Nẵng, Hà Nội
 7-10 triệu  31/08/2020
  Bắc Giang

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

NV thiết kế công nghệ

 10-12 triệu
 30/05/2022
  Hà Nội

Nhân viên

 12-15 triệu
 09/09/2020
  Đà Nẵng, Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 30/09/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 31/08/2020
  Bắc Giang

NV THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

 10-12 triệu
 30/06/2021
  Hà Nội, Phú Thọ

 Tìm kiếm nâng cao

39,555

Việc làm

11,656

Nhà tuyển dụng

8,622

Ứng viên

25,795

Lượt ứng tuyển