TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10-12 triệu
 30/10/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng
 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội, Hưng Yên

 Việc làm mới

 10-12 triệu  31/05/2024
  Hà Nội
 Thỏa thuận  29/12/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/10/2023
  Hà Nội
 7-10 triệu  31/07/2023
  TP Hồ Chí Minh
 10-12 triệu  31/07/2023
  Vĩnh Phúc
 Thỏa thuận  31/01/2023
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Hành chính - Nhân sự

 10-12 triệu
 30/10/2022
  Hà Nội

Kế toán

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội

Quản lý kinh doanh

 20-25 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

Phiên dịch tiếng Nhật

 Thỏa thuận
 31/01/2023
  Hà Nội

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

Nhân viên Marketing

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội, Hưng Yên

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển