TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng
 Thỏa thuận
 30/04/2021
  Hà Nội
 5-7 triệu
 31/01/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/08/2916
  Thừa Thiên Huế

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hải Phòng
 Thỏa thuận  31/05/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/04/2021
  Hà Nội
 5-7 triệu  31/01/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  26/11/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/08/2916
  Thừa Thiên Huế

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Quản lý kinh doanh

 20-25 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALES)

 Thỏa thuận
 31/05/2021
  Hà Nội

Kế Toán Trưởng

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

Nhân Viên

 Thỏa thuận
 30/04/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 5-7 triệu
 31/01/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 19/01/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 30/08/2916
  Thừa Thiên Huế

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển