Tuyển dụng tiêu điểm

 12-15 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu
 29/01/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội
 20-25 triệu
 31/07/2022
  Hà Nội

 Việc làm mới

 20-25 triệu  31/07/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu  29/01/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu  31/12/2021
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ sư

 12-15 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

Nhân viên IT

 12-15 triệu
 29/01/2022
  Hà Nội

QC staff

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội

Phó phòng QC

 20-25 triệu
 31/07/2022
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

39,555

Việc làm

11,656

Nhà tuyển dụng

8,622

Ứng viên

25,795

Lượt ứng tuyển