Tuyển dụng tiêu điểm

 5-7 triệu
 31/12/2020
  Lào Cai
 12-15 triệu
 31/07/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 12/09/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu
 31/12/2020
  Bắc Giang
 Thỏa thuận
 02/03/2020
  Bắc Giang
 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  31/12/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  12/09/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  02/03/2020
  Bắc Giang
 5-7 triệu  31/12/2020
  Lào Cai
 12-15 triệu  31/07/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu  31/12/2020
  Bắc Giang

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 5-7 triệu
 31/12/2020
  Lào Cai

Nhân viên

 5-7 triệu
 30/04/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 12-15 triệu
 31/07/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 20/03/2019
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 12/09/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 31/12/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 Thỏa thuận
 02/03/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

30,549

Việc làm

7,656

Nhà tuyển dụng

5,622

Ứng viên

10,795

Lượt ứng tuyển