TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10-12 triệu
 11/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 20-25 triệu
 31/08/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 10-12 triệu
 31/12/2020
  TP Hồ Chí Minh
 30 triệu trở lên
 31/12/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 01/09/2020
  Hà Nội
 30 triệu trở lên
 15/08/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 20-25 triệu  31/08/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 10-12 triệu  11/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 20-25 triệu  30/04/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2021
  Hà Nội
 30 triệu trở lên  31/12/2020
  Hà Nội
 10-12 triệu  31/12/2020
  TP Hồ Chí Minh
 30 triệu trở lên  15/08/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  01/09/2020
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

NV Hỗ trợ pháp lý

 10-12 triệu
 11/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

TELEMARKETING

TSM
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Đại diện kinh doanh

TSM
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

SUPERVISOR

 20-25 triệu
 31/08/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Nhân Viên

 Thỏa thuận
 30/05/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 10-12 triệu
 31/12/2020
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 30 triệu trở lên
 31/12/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 31/07/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 Thỏa thuận
 01/09/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 30 triệu trở lên
 15/08/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển