Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Kon Tum
 12-15 triệu
 30/08/2030
  Lâm Đồng
 7-10 triệu
 20/09/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 12-15 triệu  31/08/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/05/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2021
  Kon Tum
 7-10 triệu  20/09/2020
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/08/2030
  Lâm Đồng
 Thỏa thuận  20/02/2020
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Phiên dịch tiếng Nhật

 12-15 triệu
 31/08/2021
  Hà Nội

NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALES)

 Thỏa thuận
 31/05/2021
  Hà Nội

phiên dịch

 12-15 triệu
 09/04/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Kon Tum

Nhân viên

 12-15 triệu
 30/08/2030
  Lâm Đồng

Nhân viên

 Thỏa thuận
 20/02/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/03/2019
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 20/09/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển