TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10-12 triệu
 31/07/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội
 30 triệu trở lên
 30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 31/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 12-15 triệu  30/04/2024
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/10/2023
  Hà Nội
 30 triệu trở lên  30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 25-30 triệu  30/09/2023
  Hà Nội
 10-12 triệu  31/07/2023
  Hà Nội
 15-20 triệu  31/07/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc
 Thỏa thuận  31/01/2023
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Phiên dịch tiếng Nhật

 12-15 triệu
 31/08/2021
  Hà Nội

SALES ENGINEER tiếng Nhật

 12-15 triệu
 31/10/2023
  Hà Nội

Phiên dịch tiếng Nhật

 Thỏa thuận
 31/01/2023
  Hà Nội

Chăm Sóc Học Viên

 7-10 triệu
 30/09/2022
  Hà Nội

Content

 10-12 triệu
 31/07/2023
  Hà Nội

NV Kinh doanh (SALE)

 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALES)

 Thỏa thuận
 31/05/2021
  Hà Nội

Account manager công ty truyền thông upto 30 triệu

 30 triệu trở lên
 30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Nhân viên Lập Hồ sơ Du học

 12-15 triệu
 31/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH $1200

 25-30 triệu
 30/09/2023
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển