TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 20-25 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng
 12-15 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 5-7 triệu
 12/11/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 12-15 triệu  31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 20-25 triệu  31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng
 5-7 triệu  12/11/2020
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Trưởng Nhóm & Chuyên Viên Sell Agents

 20-25 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng

Sales Logistics

 12-15 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình

Nhân viên

 5-7 triệu
 12/11/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển