TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng
 Thỏa thuận
 28/02/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội, Hưng Yên
 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  30/09/2022
  Hà Nội, Hưng Yên
 12-15 triệu  30/04/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hải Phòng
 Thỏa thuận  28/02/2022
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

QC staff

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội

Quản lý kinh doanh

 20-25 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

 Thỏa thuận
 28/02/2022
  Hà Nội

Nhân viên Marketing

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội, Hưng Yên

NV Kinh doanh (SALE)

 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

Kế Toán Trưởng

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

 Tìm kiếm nâng cao

39,555

Việc làm

11,656

Nhà tuyển dụng

8,622

Ứng viên

25,795

Lượt ứng tuyển