Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 31/07/2021
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 30/09/2020
  Kiên Giang
 5-7 triệu
 28/02/2021
  TP Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  31/07/2021
  TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu  28/02/2021
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu  30/09/2020
  Kiên Giang

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Giám đốc bán hàng

 Thỏa thuận
 31/07/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 12-15 triệu
 30/09/2020
  Kiên Giang

Nhân viên

 5-7 triệu
 28/02/2021
  TP Hồ Chí Minh

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển