TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 28/02/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng
 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội, Hưng Yên
 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

 Việc làm mới

 10-12 triệu  30/04/2024
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2024
  Hà Nội
 15-20 triệu  30/04/2024
  Hà Nội
 7-10 triệu  31/01/2024
  Hà Nội
 10-12 triệu  29/12/2023
  Hà Nội
 30 triệu trở lên  30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 25-30 triệu  30/09/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu  31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 15-20 triệu  31/07/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

QC staff

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội

Quản lý kinh doanh

 20-25 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

 Thỏa thuận
 28/02/2022
  Hà Nội

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

Nhân viên Marketing

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội, Hưng Yên

NV Kinh doanh (SALE)

 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

Kế Toán Trưởng

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển