TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng
 Thỏa thuận
 28/02/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/07/2021
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 30/09/2020
  Kiên Giang
 5-7 triệu
 28/02/2021
  TP Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 12-15 triệu  30/04/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hải Phòng
 Thỏa thuận  28/02/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/07/2021
  TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu  28/02/2021
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu  30/09/2020
  Kiên Giang

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

QC staff

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội

Quản lý kinh doanh

 20-25 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

 Thỏa thuận
 28/02/2022
  Hà Nội

NV Kinh doanh (SALE)

 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

Kế Toán Trưởng

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

Giám đốc bán hàng

 Thỏa thuận
 31/07/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 12-15 triệu
 30/09/2020
  Kiên Giang

Nhân viên

 5-7 triệu
 28/02/2021
  TP Hồ Chí Minh

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển