TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15-20 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội
 10-12 triệu
 30/10/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu
 29/01/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội
 10-12 triệu
 11/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 30/10/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/05/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  29/12/2023
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/10/2023
  Hà Nội
 7-10 triệu  31/07/2023
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu  31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 20-25 triệu  31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng
 10-12 triệu  31/07/2023
  Vĩnh Phúc
 10-12 triệu  31/07/2023
  Vĩnh Phúc
 Thỏa thuận  31/01/2023
  Hà Nội
 12-15 triệu  31/12/2022
  Hà Nội
 10-12 triệu  30/10/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/09/2022
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

TELESALES NHẮC NỢ

 15-20 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh

NV XUẤT NHẬP KHẨU

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội

Hành chính - Nhân sự

 10-12 triệu
 30/10/2022
  Hà Nội

Nhân viên IT

 12-15 triệu
 29/01/2022
  Hà Nội

Trưởng phòng QC

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội

QC staff

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội

NV Kế hoạch sản xuất

 7-10 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

NV Hỗ trợ pháp lý

 10-12 triệu
 11/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Kỹ sư bảo dưỡng

 7-10 triệu
 30/10/2022
  Hà Nội

QA Leader

 Thỏa thuận
 31/05/2022
  Hà Nội

TELESALES

 10-12 triệu
 30/09/2022
  TP Hồ Chí Minh

Kế toán

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội

Equipment Engineer

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển