TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 28/08/2019
  Hà Nội
 12-15 triệu
 27/04/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 22/05/2020
  Hà Nội
 5-7 triệu
 19/04/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/04/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu
 31/07/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu
 19/12/2020
  Bắc Giang
 12-15 triệu
 31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 12-15 triệu  31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu  19/12/2020
  Bắc Giang
 3-5 triêu  14/10/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu  31/07/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  28/08/2019
  Hà Nội
 Thỏa thuận  22/05/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu  30/04/2020
  Hà Nội
 5-7 triệu  19/04/2020
  Hà Nội
 12-15 triệu  27/04/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/04/2020
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

kỹ sư

 Thỏa thuận
 28/08/2019
  Hà Nội

kỹ sư

 12-15 triệu
 27/04/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 22/05/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 5-7 triệu
 19/04/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 30/04/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 30/04/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 31/07/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 19/12/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 3-5 triêu
 14/10/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 12-15 triệu
 31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh

 Tìm kiếm nâng cao

30,549

Việc làm

7,656

Nhà tuyển dụng

5,622

Ứng viên

10,795

Lượt ứng tuyển