TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7-10 triệu
 31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 20-25 triệu
 25/06/2021
  Hải Phòng
 7-10 triệu
 30/06/2021
  Hà Nội
 15-20 triệu
 31/10/2021
  Hà Nội
 10-12 triệu
 30/09/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 14/04/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu
 31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 27/04/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 28/08/2019
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 22/05/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/04/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu
 19/12/2020
  Bắc Giang
 Thỏa thuận
 26/06/2021
  Bắc ninh, Hà Nội
 5-7 triệu
 19/04/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 15-20 triệu  31/10/2021
  Hà Nội
 10-12 triệu  30/09/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu  31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh
 20-25 triệu  25/06/2021
  Hải Phòng
 Thỏa thuận  26/06/2021
  Bắc ninh, Hà Nội
 20-25 triệu  30/04/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu  30/06/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  14/04/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu  31/12/2020
  Tây Ninh
 12-15 triệu  31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu  19/12/2020
  Bắc Giang
 3-5 triêu  14/10/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu  31/07/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  28/08/2019
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

NHÂN VIÊN NHẮC NỢ

 7-10 triệu
 31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh

TELEMARKETING

TSM
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Đại diện kinh doanh

TSM
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Giám đốc

 20-25 triệu
 25/06/2021
  Hải Phòng

NV Dự án

 7-10 triệu
 30/06/2021
  Hà Nội

REACTJS DEVELOPER

 15-20 triệu
 31/10/2021
  Hà Nội

Nhân viên Kinh Doanh

 10-12 triệu
 30/09/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 14/04/2021
  Hà Nội

Nhân Viên

 Thỏa thuận
 30/04/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 12-15 triệu
 31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh

kỹ sư

 12-15 triệu
 27/04/2020
  Hà Nội

kỹ sư

 Thỏa thuận
 28/08/2019
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 22/05/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 30/04/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 19/12/2020
  Bắc Giang

Nhân Viên

 Thỏa thuận
 26/06/2021
  Bắc ninh, Hà Nội

Nhân viên

 5-7 triệu
 19/04/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển