TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15-20 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu
 31/10/2021
  Hà Nội
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu
 30/11/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 31/10/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/08/2021
  Hà Nội, Hải Phòng, Ninh bình, TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 30/10/2021
  TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu
 20/11/2021
  TP Hồ Chí Minh
 30 triệu trở lên
 30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 12-15 triệu
 31/08/2021
  TP Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 15-20 triệu  30/04/2024
  Hà Nội
 7-10 triệu  31/01/2024
  Hà Nội
 7-10 triệu  31/01/2024
  TP Hồ Chí Minh
 30 triệu trở lên  30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu  31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 15-20 triệu  31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh
 20-25 triệu  31/07/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu  31/10/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu  31/10/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu  30/11/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu  30/10/2021
  TP Hồ Chí Minh

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

TELESALES NHẮC NỢ

 15-20 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh

TELEMARKETING

TSM
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Nhân Viên Telesales

 7-10 triệu
 31/10/2021
  Hà Nội

Đại diện kinh doanh

TSM
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Nhân viên Telemaketing

 7-10 triệu
 30/11/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân Viên Telesales

 7-10 triệu
 31/10/2021
  Hà Nội

Chuyên Gia Bảo Hiểm-Hợp tác ngân hàng Techcombank

 Thỏa thuận
 30/08/2021
  Hà Nội, Hải Phòng, Ninh bình, TP Hồ Chí Minh

Chăm Sóc Khách Hàng

 7-10 triệu
 30/10/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên tư vấn

 5-7 triệu
 20/11/2021
  TP Hồ Chí Minh

Account manager công ty truyền thông upto 30 triệu

 30 triệu trở lên
 30/09/2023
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Sales Logistics

 12-15 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình

Tuyển Telesales Không yêu cầu Kinh Nghiệm

 12-15 triệu
 31/08/2021
  TP Hồ Chí Minh

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển