TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7-10 triệu
 31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/08/2021
  Hà Nội, Hải Phòng, Ninh bình, TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 30/11/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 30/10/2021
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 31/08/2021
  TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu
 15/11/2020
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 31/08/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 08/09/2020
  Bình Dương, Đắk Nông, Điện Biên, Tuyên Quang
 Thỏa thuận
 31/08/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 02/11/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Hà Nội
 12-15 triệu
 30/07/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Quảng Ngãi
 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Bình Dương
 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 7-10 triệu  30/11/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu  30/10/2021
  TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu  20/11/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  30/08/2021
  Hà Nội, Hải Phòng, Ninh bình, TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu  31/08/2021
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu  31/08/2021
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu  30/07/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  31/08/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu  31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh
 20-25 triệu  30/04/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2020
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Bình Dương
 Thỏa thuận  31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2021
  Quảng Ngãi
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Hà Nội
 5-7 triệu  15/11/2020
  TP Hồ Chí Minh

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

NHÂN VIÊN NHẮC NỢ

 7-10 triệu
 31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh

TELEMARKETING

TSM
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Đại diện kinh doanh

TSM
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Chuyên Gia Bảo Hiểm-Hợp tác ngân hàng Techcombank

 Thỏa thuận
 30/08/2021
  Hà Nội, Hải Phòng, Ninh bình, TP Hồ Chí Minh

Nhân viên Telemaketing

 7-10 triệu
 30/11/2021
  TP Hồ Chí Minh

Chăm Sóc Khách Hàng

 7-10 triệu
 30/10/2021
  TP Hồ Chí Minh

Tuyển Telesales Không yêu cầu Kinh Nghiệm

 12-15 triệu
 31/08/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 5-7 triệu
 15/11/2020
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên Tư Vấn/Telesales

 12-15 triệu
 31/08/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 7-10 triệu
 08/09/2020
  Bình Dương, Đắk Nông, Điện Biên, Tuyên Quang

Hành Chính

 Thỏa thuận
 31/08/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 02/11/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 06/09/2020
 

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Hà Nội

Nhân viên Telesales

 12-15 triệu
 30/07/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Quảng Ngãi

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Bình Dương

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển