TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15-20 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu
 31/10/2021
  Hà Nội
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu
 31/10/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu
 30/11/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận
 30/08/2021
  Hà Nội, Hải Phòng, Ninh bình, TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 30/10/2021
  TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu
 20/11/2021
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 31/08/2021
  TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu
 15/11/2020
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu
 31/08/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu
 08/09/2020
  Bình Dương, Đắk Nông, Điện Biên, Tuyên Quang

 Việc làm mới

 15-20 triệu  31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh
 20-25 triệu  31/07/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu  31/10/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu  31/10/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu  30/11/2021
  TP Hồ Chí Minh
 7-10 triệu  30/10/2021
  TP Hồ Chí Minh
 5-7 triệu  20/11/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  30/08/2021
  Hà Nội, Hải Phòng, Ninh bình, TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu  31/08/2021
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu  31/08/2021
  TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu  30/07/2021
  TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận  31/08/2021
  Hà Nội
 20-25 triệu  30/04/2021
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

TELESALES NHẮC NỢ

 15-20 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh

TELEMARKETING

TSM
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Nhân Viên Telesales

 7-10 triệu
 31/10/2021
  Hà Nội

Đại diện kinh doanh

TSM
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Nhân Viên Telesales

 7-10 triệu
 31/10/2021
  Hà Nội

Nhân viên Telemaketing

 7-10 triệu
 30/11/2021
  TP Hồ Chí Minh

Chuyên Gia Bảo Hiểm-Hợp tác ngân hàng Techcombank

 Thỏa thuận
 30/08/2021
  Hà Nội, Hải Phòng, Ninh bình, TP Hồ Chí Minh

Chăm Sóc Khách Hàng

 7-10 triệu
 30/10/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên tư vấn

 5-7 triệu
 20/11/2021
  TP Hồ Chí Minh

Tuyển Telesales Không yêu cầu Kinh Nghiệm

 12-15 triệu
 31/08/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 5-7 triệu
 15/11/2020
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên Tư Vấn/Telesales

 12-15 triệu
 31/08/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên

 7-10 triệu
 08/09/2020
  Bình Dương, Đắk Nông, Điện Biên, Tuyên Quang

 Tìm kiếm nâng cao

39,555

Việc làm

11,656

Nhà tuyển dụng

8,622

Ứng viên

25,795

Lượt ứng tuyển