TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12-15 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 12-15 triệu
 07/09/2020
  Hà Nội, Hòa Bình, Lâm Đồng
 7-10 triệu
 02/09/2020
  Bắc ninh
 Thỏa thuận
 27/04/2018
  Hà Nội
 12-15 triệu
 31/12/2020
  Bắc Giang, Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/04/2018
  Hà Nội
 5-7 triệu
 15/06/2019
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 15/09/2018
  Hà Nội
 7-10 triệu
 10/10/2020
  Hà Nội

 Việc làm mới

 12-15 triệu  31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 12-15 triệu  07/09/2020
  Hà Nội, Hòa Bình, Lâm Đồng
 7-10 triệu  02/09/2020
  Bắc ninh
 7-10 triệu  10/10/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận  27/04/2018
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/04/2018
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/05/2018
  Hà Nội
 5-7 triệu  15/06/2019
  Hà Nội
 Thỏa thuận  15/09/2018
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Sales Logistics

 12-15 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình

Nhân viên

 12-15 triệu
 07/09/2020
  Hà Nội, Hòa Bình, Lâm Đồng

Nhân viên

 7-10 triệu
 02/09/2020
  Bắc ninh

Nhân viên

 5-7 triệu
 30/03/2019
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 27/04/2018
  Hà Nội

Nhân viên

 5-7 triệu
 10/09/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 12-15 triệu
 31/12/2020
  Bắc Giang, Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 30/04/2018
  Hà Nội

Nhân viên

 5-7 triệu
 15/06/2019
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 15/09/2018
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 10/10/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 22/05/2019
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 30/04/2018
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển