TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu
 29/01/2022
  Hà Nội
 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội
 10-12 triệu
 15/06/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/05/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng
 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội
 20-25 triệu
 31/07/2022
  Hà Nội

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  30/09/2022
  Hà Nội
 20-25 triệu  31/07/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/05/2022
  Hà Nội
 7-10 triệu  30/04/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hải Phòng
 12-15 triệu  29/01/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu  31/12/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2021
  Hà Nội
 10-12 triệu  15/07/2021
  Hà Nội
 10-12 triệu  15/06/2021
  Hà Nội
 10-12 triệu  15/07/2021
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ sư

 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội

Kỹ sư

 12-15 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

Nhân viên IT

 12-15 triệu
 29/01/2022
  Hà Nội

Kỹ thuật viên

 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội

QC staff

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội

NV Kế hoạch sản xuất

 7-10 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

Nhân viên IT

 10-12 triệu
 15/06/2021
  Hà Nội

QA Leader

 Thỏa thuận
 31/05/2022
  Hà Nội

Trưởng phòng QC

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội

Equipment Engineer

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội

Bảo dưỡng thiết bị

 7-10 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

NV Kinh doanh (SALE)

 12-15 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

QA Engineer

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội

Phó phòng QC

 20-25 triệu
 31/07/2022
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển