Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng
 20-25 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng
 12-15 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 15-20 triệu
 31/07/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc
 Thỏa thuận
 22/07/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/05/2018
  Hà Nội

 Việc làm mới

 12-15 triệu  31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 20-25 triệu  31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng
 15-20 triệu  31/07/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc
 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hải Phòng
 Thỏa thuận  31/05/2018
  Hà Nội
 12-15 triệu  31/05/2018
  Hà Nội
 Thỏa thuận  22/07/2020
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

Trưởng Nhóm & Chuyên Viên Sell Agents

 20-25 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng

Sales Logistics

 12-15 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình

NV KINH DOANH TIẾNG NHẬT

 15-20 triệu
 31/07/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc

Nhân viên

 12-15 triệu
 31/05/2018
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 22/07/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/05/2018
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển