CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐĂNG THAO

Địa chỉ: Thôn Trung, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nộ
Website:

Việc làm đang tuyển dụng

kỹ sư

CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐĂNG THAO

 Thỏa thuận
 28/08/2019
  Hà Nội

Nhân viên

CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐĂNG THAO

 Thỏa thuận
 13/06/2020
  Hà Nội

Giới thiệu về công ty

Thôn Trung, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nộ

Địa chỉ
Thôn Trung, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nộ

Quy mô nhân sự
5 - 10 người

Website