JeBee Việt Nam

Địa chỉ: số 35 Quyết Thắng, Hà Đông, Hà Nội
Website:

Việc làm đang tuyển dụng

Nhân viên

JeBee Việt Nam

 7-10 triệu
 05/09/2020
 

Giới thiệu về công ty

- Trực tổng đài, chốt đơn hàng theo nguồn khách hàng từ việc chạy marketing của công ty.
- Đơn hàng có sẵn số điện thoại và thông tin đơn hàng
- Tỷ lệ chốt thành công khoảng 80-90%
- Giới thiệu, tư vấn khách hàng về các sản phẩm của công ty.
- Phối hợp, tham gia triển khai kế hoạch bán hàng, giới thiệu sản phẩm.
- Báo cáo tình hình kinh doanh (giao dịch, khách hàng, sản phẩm) cho Bộ phận cấp trên. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tại công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng Bộ phận.

Địa chỉ
số 35 Quyết Thắng, Hà Đông, Hà Nội

Quy mô nhân sự
5 - 10 người

Website