CÔNG TY TNHH KIM TÂY Á

Địa chỉ: Bể bơi 5 sao, Mỹ Nội, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội.
Website:

Việc làm đang tuyển dụng

Nhân viên

CÔNG TY TNHH KIM TÂY Á

 Thỏa thuận
 03/10/2020
 

Giới thiệu về công ty

TRAO ĐỔI KHI PV

Địa chỉ
Bể bơi 5 sao, Mỹ Nội, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội.

Quy mô nhân sự
5 - 10 người

Website