Tuyển dụng tiêu điểm

 12-15 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 12-15 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 7-10 triệu
 02/09/2020
  Bắc ninh
 Thỏa thuận
 26/06/2021
  Bắc ninh, Hà Nội
 15-20 triệu
 30/04/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh, Hà Nội

 Việc làm mới

 12-15 triệu  30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 15-20 triệu  30/04/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh, Hà Nội
 Thỏa thuận  26/06/2021
  Bắc ninh, Hà Nội
 7-10 triệu  02/09/2020
  Bắc ninh

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ sư Cơ khí

 12-15 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

Kỹ sư Điện

 12-15 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 02/09/2020
  Bắc ninh

Nhân Viên Sản Xuất

 Thỏa thuận
 31/07/2021
  Bắc ninh

Nhân Viên

 Thỏa thuận
 26/06/2021
  Bắc ninh, Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 30/03/2021
  Bắc ninh

Kỹ thuật xây dựng cầu đường

 15-20 triệu
 30/04/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh

Cán bộ hồ sơ thanh toán (QS)

 15-20 triệu
 30/04/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh, Hà Nội

Nhân viên trắc địa công trình

 15-20 triệu
 30/04/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh

 Tìm kiếm nâng cao

39,555

Việc làm

11,656

Nhà tuyển dụng

8,622

Ứng viên

25,795

Lượt ứng tuyển