Tuyển dụng tiêu điểm

 15-20 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 15-20 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 7-10 triệu
 02/09/2020
  Bắc ninh
 Thỏa thuận
 26/06/2021
  Bắc ninh, Hà Nội
 15-20 triệu
 30/04/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh, Hà Nội

 Việc làm mới

 15-20 triệu  30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 15-20 triệu  30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 15-20 triệu  30/04/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh, Hà Nội
 Thỏa thuận  26/06/2021
  Bắc ninh, Hà Nội
 7-10 triệu  02/09/2020
  Bắc ninh

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ sư Điện

 15-20 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

Kỹ sư Cơ khí

 15-20 triệu
 30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 02/09/2020
  Bắc ninh

Nhân Viên Sản Xuất

 Thỏa thuận
 31/07/2021
  Bắc ninh

Nhân Viên

 Thỏa thuận
 26/06/2021
  Bắc ninh, Hà Nội

Nhân viên trắc địa công trình

 15-20 triệu
 30/04/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh

Nhân viên

 Thỏa thuận
 30/03/2021
  Bắc ninh

Kỹ thuật xây dựng cầu đường

 15-20 triệu
 30/04/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh

Cán bộ hồ sơ thanh toán (QS)

 15-20 triệu
 30/04/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh, Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển