Tuyển dụng tiêu điểm

 7-10 triệu
 02/09/2020
  Bắc ninh
 Thỏa thuận
 26/06/2021
  Bắc ninh, Hà Nội

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  26/06/2021
  Bắc ninh, Hà Nội
 7-10 triệu  02/09/2020
  Bắc ninh

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 7-10 triệu
 02/09/2020
  Bắc ninh

Nhân Viên Sản Xuất

 Thỏa thuận
 31/07/2021
  Bắc ninh

Nhân Viên

 Thỏa thuận
 26/06/2021
  Bắc ninh, Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 30/03/2021
  Bắc ninh

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển