TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Bình Định
 7-10 triệu
 10/10/2020
  Bình Định

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  31/12/2021
  Bình Định
 7-10 triệu  10/10/2020
  Bình Định

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Bình Định

Nhân viên

 7-10 triệu
 10/10/2020
  Bình Định

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển