TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Bình Định
 7-10 triệu
 10/10/2020
  Bình Định

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  31/12/2021
  Bình Định
 7-10 triệu  10/10/2020
  Bình Định

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Bình Định

Nhân viên

 7-10 triệu
 10/10/2020
  Bình Định

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển