Tuyển dụng tiêu điểm

 10-12 triệu
 31/07/2023
  Vĩnh Phúc
 15-20 triệu
 31/07/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc
 10-12 triệu
 31/07/2023
  Vĩnh Phúc
 12-15 triệu
 30/01/2021
  Hà Nội, Vĩnh Phúc

 Việc làm mới

 15-20 triệu  31/07/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc
 10-12 triệu  31/07/2023
  Vĩnh Phúc
 10-12 triệu  31/07/2023
  Vĩnh Phúc
 12-15 triệu  30/01/2021
  Hà Nội, Vĩnh Phúc

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

NV KỸ THUẬT ĐÚC KCN NỘI BÀI 8-10 triệu

 7-10 triệu
 30/09/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc

TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH

 10-12 triệu
 31/07/2023
  Vĩnh Phúc

NV KINH DOANH TIẾNG NHẬT

 15-20 triệu
 31/07/2023
  Hà Nội, Vĩnh Phúc

TRƯỞNG NHÓM ĐÓNG GÓI

 10-12 triệu
 31/07/2023
  Vĩnh Phúc

Nhân viên

 12-15 triệu
 30/01/2021
  Hà Nội, Vĩnh Phúc

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển