TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10-12 triệu
 30/06/2021
  Hà Nội, Phú Thọ

 Việc làm mới

 10-12 triệu  30/06/2021
  Hà Nội, Phú Thọ

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

NV THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

 10-12 triệu
 30/06/2021
  Hà Nội, Phú Thọ

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển