TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7-10 triệu
 10/09/2020
  Hà Nội, Vĩnh Long
 7-10 triệu
 20/08/2020
  Bắc Giang, Vĩnh Long

 Việc làm mới

 7-10 triệu  10/09/2020
  Hà Nội, Vĩnh Long
 7-10 triệu  20/08/2020
  Bắc Giang, Vĩnh Long

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 7-10 triệu
 10/09/2020
  Hà Nội, Vĩnh Long

Nhân viên

 7-10 triệu
 20/08/2020
  Bắc Giang, Vĩnh Long

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển