Tuyển dụng tiêu điểm

 7-10 triệu
 10/09/2020
  Hà Nội, Vĩnh Long
 12-15 triệu
 31/12/2020
  Điện Biên, Vĩnh Long
 7-10 triệu
 20/08/2020
  Bắc Giang, Vĩnh Long

 Việc làm mới

 7-10 triệu  10/09/2020
  Hà Nội, Vĩnh Long
 7-10 triệu  20/08/2020
  Bắc Giang, Vĩnh Long
 12-15 triệu  31/12/2020
  Điện Biên, Vĩnh Long

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 7-10 triệu
 10/09/2020
  Hà Nội, Vĩnh Long

Nhân viên

 12-15 triệu
 31/12/2020
  Điện Biên, Vĩnh Long

Nhân viên

 7-10 triệu
 20/08/2020
  Bắc Giang, Vĩnh Long

 Tìm kiếm nâng cao

30,549

Việc làm

7,656

Nhà tuyển dụng

5,622

Ứng viên

10,795

Lượt ứng tuyển