TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 5-7 triệu
 31/12/2020
  Lào Cai

 Việc làm mới

 5-7 triệu  31/12/2020
  Lào Cai

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 5-7 triệu
 31/12/2020
  Lào Cai

 Tìm kiếm nâng cao

30,549

Việc làm

7,656

Nhà tuyển dụng

5,622

Ứng viên

10,795

Lượt ứng tuyển