Tuyển dụng tiêu điểm

 12-15 triệu
 30/09/2020
  Kiên Giang
 Thỏa thuận
 04/01/2020
  Kiên Giang
 5-7 triệu
 30/12/2020
  Kiên Giang, Sóc Trăng
 12-15 triệu
 30/11/2020
  Kiên Giang

 Việc làm mới

 12-15 triệu  30/09/2020
  Kiên Giang
 5-7 triệu  30/12/2020
  Kiên Giang, Sóc Trăng
 Thỏa thuận  04/01/2020
  Kiên Giang
 12-15 triệu  30/11/2020
  Kiên Giang

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 12-15 triệu
 30/09/2020
  Kiên Giang

Nhân viên

 Thỏa thuận
 04/01/2020
  Kiên Giang

Nhân viên

 5-7 triệu
 30/12/2020
  Kiên Giang, Sóc Trăng

Nhân viên

 12-15 triệu
 30/11/2020
  Kiên Giang

 Tìm kiếm nâng cao

39,555

Việc làm

11,656

Nhà tuyển dụng

8,622

Ứng viên

25,795

Lượt ứng tuyển