Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 04/01/2020
  Kiên Giang
 5-7 triệu
 30/12/2020
  Kiên Giang, Sóc Trăng
 12-15 triệu
 30/09/2020
  Kiên Giang
 12-15 triệu
 30/11/2020
  Kiên Giang

 Việc làm mới

 12-15 triệu  30/09/2020
  Kiên Giang
 5-7 triệu  30/12/2020
  Kiên Giang, Sóc Trăng
 Thỏa thuận  04/01/2020
  Kiên Giang
 12-15 triệu  30/11/2020
  Kiên Giang

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 Thỏa thuận
 04/01/2020
  Kiên Giang

Nhân viên

 5-7 triệu
 30/12/2020
  Kiên Giang, Sóc Trăng

Nhân viên

 12-15 triệu
 30/09/2020
  Kiên Giang

Nhân viên

 12-15 triệu
 30/11/2020
  Kiên Giang

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển