TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 01/12/2020
  Thái Bình
 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Thái Bình

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  31/12/2021
  Thái Bình
 Thỏa thuận  01/12/2020
  Thái Bình

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 Thỏa thuận
 01/12/2020
  Thái Bình

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Thái Bình

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển